Ons standpunt

Wie zijn wij?

Begraaf Ventilus is een werkgroep bestaande uit burgers met bezorgdheden over het Ventilus project. We zijn zeer verontrust en zien de toekomst onzeker en angstig tegemoet. Het Ventilus project met de geplande nieuwe zware hoogspanningskabels van 380 000 Volt en een vermogen van maar liefst 6 GigaWatt, hangt ons letterlijk boven het hoofd. Wij kunnen het niet aanvaarden dat de laatste stukjes open ruimte, maar ook onze huizen, bedrijven, grond en bij uitbreiding vooral onze gezondheid en die van onze kinderen worden gehypothekeerd. Wij aanvaarden niet dat omwille van de kostprijs West-Vlaanderen de laatste ongeschonden landschappen zal verliezen. Het is onaanvaardbaar dat burgers zoals ons de rest van ons leven op deze afzichtelijke pylonen en kabels zullen moeten kijken en er de schadelijke effecten zullen moeten van ondergaan.

Ons standpunt

We zijn niet tegen duurzame, groene energie, maar dan moet Vlaanderen consequent zijn en ook het transport van stroom duurzaam en maatschappelijk aanvaardbaar maken. Dit ook wanneer het meer kost en om nieuwe technieken vraagt. Dit betekent concreet dat er keuzes gemaakt worden die niet enkel gebaseerd zijn op korte termijn (vb.: kostprijs), maar ook op een langetermijnvisie die geen compromissen sluit op het vlak van welzijn voor ons als burgers. Via ons initiatief willen we het grote publiek bewust maken van wat er staat te gebeuren, vandaag, maar ook morgen. Ventilus is pas het begin! We willen de Vlaamse regering overtuigen om bij de goedkeuring van het Ventilus project en alle plannen die daarna komen, de gezondheid van de bevolking en de leefbaarheid van onze omgeving de absolute prioriteit te geven. Dit wil heel concreet zeggen dat er keuzes gemaakt worden die niet enkel gebaseerd zijn op korte termijn kostprijs, maar op een lange termijn visie die geen compromissen sluit op het vlak welzijn voor ons als burgers.